Chứng khoán Rồng Việt(VDS)14.00 0.201.43%

HOSE

Khối lượng3,454,600

Bình quân 20 phiên258,322

Thay đổi 34%