Thủy sản Bến Tre(ABT)36.50 0.300.82%

HOSE

Khối lượng1,700

Bình quân 20 phiên1,770

Thay đổi -90%