Thủy sản CL An Giang(ACL)8.31 -0.01-0.12%

HOSE

Khối lượng19,000

Bình quân 20 phiên21,935

Thay đổi -91%