TM - DV Bến Thành(BTT)37.00 -2.30-6.22%

HOSE

Khối lượng200

Bình quân 20 phiên270

Thay đổi -93%