Nước - Môi trường Bình Dương(BWE)26.90 0.100.37%

HOSE

Khối lượng2,748,700

Bình quân 20 phiên349,922

Thay đổi -21%