Dây cáp điện Việt Nam(CAV)51.80 0.200.39%

HOSE

Khối lượng1,745,000

Bình quân 20 phiên83,264

Thay đổi 110%