CIDICO(CCI)15.20 -0.20-1.32%

HOSE

Khối lượng5,100

Bình quân 20 phiên1,185

Thay đổi -57%