ĐT&PT Dầu khí Cửu Long(CCL)4.42 0.153.39%

HOSE

Khối lượng2,375,300

Bình quân 20 phiên253,068

Thay đổi -6%