Xi măng Cần Thơ(CCM)25.80 -1.60-6.20%

HNX

Khối lượng7,000

Bình quân 20 phiên1,283

Thay đổi -45%