City Auto(CTF)20.00 0.502.50%

HOSE

Khối lượng259,800

Bình quân 20 phiên17,560

Thay đổi 48%