Đại Châu(DCS)1.80 -0.10-5.56%

HNX

Khối lượng6,071,000

Bình quân 20 phiên266,791

Thay đổi 128%