Hóa chất Đức Giang - Lào Cai(DGL)33.40 -0.70-2.10%

HNX

Khối lượng47,000

Bình quân 20 phiên18,241

Thay đổi -74%