Nhựa Đà Nẵng(DPC)15.00 1.5010.00%

HNX

Khối lượng3,000

Bình quân 20 phiên1,223

Thay đổi -75%