Eximbank(EIB)15.00 00.00%

HOSE

Khối lượng14,740,000

Bình quân 20 phiên842,238

Thay đổi 75%