Cơ điện Thủ Đức(EMC)16.35 1.106.73%

HOSE

Khối lượng39,811,000

Bình quân 20 phiên288,850

Thay đổi 1,278%