Đầu tư Everland(EVG)5.96 -0.18-3.02%

HOSE

Khối lượng6,805,300

Bình quân 20 phiên568,331

Thay đổi 20%