FECON CORP(FCN)21.40 -0.20-0.93%

HOSE

Khối lượng4,870,800

Bình quân 20 phiên461,157

Thay đổi 6%