FIDECO(FDC)19.35 -0.35-1.81%

HOSE

Khối lượng85,700

Bình quân 20 phiên2,394

Thay đổi 258%