Hãng sơn Đông Á(HDA)8.50 00.00%

HNX

Khối lượng560,000

Bình quân 20 phiên60,586

Thay đổi -8%