Đầu tư và PT Đa Quốc Gia(IDI)15.50 0.301.94%

HOSE

Khối lượng62,520,200

Bình quân 20 phiên4,942,615

Thay đổi 26%