SX&KD Kim Khí(KKC)15.20 -0.40-2.63%

HNX

Khối lượng310,000

Bình quân 20 phiên15,346

Thay đổi 102%