XNK Inox Kim Vĩ(KVC)2.90 -0.10-3.45%

HNX

Khối lượng4,596,000

Bình quân 20 phiên280,811

Thay đổi 64%