Hóa chất Lâm Thao(LAS)14.10 -0.10-0.71%

HNX

Khối lượng455,000

Bình quân 20 phiên102,924

Thay đổi -56%