Dược Lâm Đồng - Ladophar(LDP)29.50 -2.40-8.14%

HNX

Khối lượng63,000

Bình quân 20 phiên689

Thay đổi 814%