Tấm lợp và gỗ Nam Việt(NAV)5.30 -0.37-6.98%

HOSE

Khối lượng10,000

Bình quân 20 phiên3,348

Thay đổi -70%