Sản xuất XNK NHP(NHP)1.90 -0.10-5.26%

HNX

Khối lượng1,691,000

Bình quân 20 phiên169,295

Thay đổi -0%