Xây lắp điện I(PC1)34.50 -0.30-0.87%

HOSE

Khối lượng819,800

Bình quân 20 phiên136,169

Thay đổi -40%