PIV JSC(PIV)5.10 0.101.96%

HNX

Khối lượng1,259,000

Bình quân 20 phiên523,809

Thay đổi -76%