Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc(PMB)9.00 00.00%

HNX

Khối lượng22,000

Bình quân 20 phiên4,650

Thay đổi -53%