Cơ Điện Lạnh REE(REE)41.10 -0.90-2.19%

HOSE

Khối lượng19,581,800

Bình quân 20 phiên1,218,348

Thay đổi 61%