Quốc tế Hoàng Gia(RIC)6.42 -0.12-1.87%

HOSE

Khối lượng156,400

Bình quân 20 phiên6,642

Thay đổi 135%