Dầu Tường An(TAC)51.00 0.801.57%

HOSE

Khối lượng64,400

Bình quân 20 phiên4,389

Thay đổi 47%