ĐT Phát triển CN và Vận tải(TCD)18.60 0.201.08%

HOSE

Khối lượng128,800

Bình quân 20 phiên63,633

Thay đổi -80%