Gốm sứ TAICERA(TCR)3.14 0.165.10%

HOSE

Khối lượng79,200

Bình quân 20 phiên15,624

Thay đổi -49%