Tập đoàn Thiên Long(TLG)101.50 -0.50-0.49%

HOSE

Khối lượng4,100

Bình quân 20 phiên1,539

Thay đổi -73%