Tập đoàn Thành Nam(TNI)6.20 -0.20-3.23%

HOSE

Khối lượng3,823,700

Bình quân 20 phiên483,531

Thay đổi -21%