Cao su Tây Ninh(TRC)28.80 00.00%

HOSE

Khối lượng652,900

Bình quân 20 phiên37,880

Thay đổi 72%