Dịch vụ KT Viễn Thông(TST)4.90 0.102.04%

HNX

Khối lượng23,000

Bình quân 20 phiên2,655

Thay đổi -13%