Than Vàng Danh(TVD)5.20 -0.20-3.85%

HNX

Khối lượng87,000

Bình quân 20 phiên2,931

Thay đổi 197%