VINACONEX 12(V12)11.40 0%

HNX

Khối lượng0

Bình quân 20 phiên335

Thay đổi %