Phân lân Văn Điển(VAF)10.15 -0.70-6.90%

HOSE

Khối lượng200

Bình quân 20 phiên3,316

Thay đổi -99%