Nhựa - Bao bì Vinh(VBC)24.70 0.301.21%

HNX

Khối lượng70,000

Bình quân 20 phiên3,501

Thay đổi 100%