Xây dựng Số 3(VC3)21.60 0.401.85%

HNX

Khối lượng6,047,000

Bình quân 20 phiên326,192

Thay đổi 85%