VINACONEX 6(VC6)8.40 -0.20-2.38%

HNX

Khối lượng14,000

Bình quân 20 phiên341

Thay đổi 311%