VICONSHIP(VSC)43.30 -0.75-1.73%

HOSE

Khối lượng1,838,300

Bình quân 20 phiên391,126

Thay đổi -53%