Ngành Giá khớp lệnh % thay đổi % Đột biến KL 20 phiên KLTB 20 phiên Vốn hóa(Tỷ) Diễn biến giá Tổng điểm EPS Rating RS Rating A/D Rating RSM Rating Xếp hạng nhóm ngành Ngày niêm yết KLCP lưu hành