• TRẠNG THÁI

  PV Gas(GAS)

  128.00 7.00 (5.79%)

  Khuyến nghị

  Vung mua bung no

  Vùng mua

  125.440- 130.550

  Vùng bán

  124.6

  Mục tiêu

  113.360 - 124.590

 • NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG

  Xác nhận xu hướng tăng

  VN-INDEX
  1,150.19
  11.43
  (1.00%)
  HNX-INDEX
  133.10
  1.81
  (1.38%)
  UPCOM-INDEX
  61.80
  0.22
  (0.35%)
  VN30-INDEX
  1,112.93
  0.49
  (0.04%)
  HNX30-INDEX
  257.30
  4.21
  (1.66%)
 • DANH MỤC

  Công ty Giá khớp lệnh % thay đổi KL khớp lệnh KLTB 20 phiên Giá TB 20 phiên Khuyến nghị
  GAS PV Gas 128.00 5.79 1,231,950 718,383 114.00 Vung mua bung no
  HCM Chứng khoán TP.HCM 78.70 3.15 580,150 438,659 78.00 Vung mua so 1
  PHC Phục Hưng – Constrexim 17.30 2.98 479,300 260,102 17.00 Tich luy tang gia
  FTS Chứng khoán FPT 16.00 3.23 171,470 80,607 15.00 Vung mua bung no
  CTS VietinBankSc 14.65 6.93 1,248,410 482,652 13.00 Vung mua bung no